Vízrendezési munkák megvalósítására pályáznak

Települési bel- és külterületi vízrendezésre kíván pályázatot benyújtani Bonyhád Város Önkormányzata. A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében a maximálisan elnyerhetõ támogatás 80 millió Ft. Ehhez minimum 8,9 millió önerõ biztosítása szükséges, mely a 2010. évi költségvetést terhelné. A tervek szerint átépítenék a Völgységi Malomárok átereszét, és a Rákóczi utca 142. számú ház környezetébe zárt csapadékcsatornát terveznének a Dózsa és a Bocskai utca vizének átvezetésére. Ezenkívül a Borbély utcára merõleges terület vízelvezetését is megoldanák, illetve nyílt árkot is kiépítenének itt 300 m hosszban, és kitisztítanák a meglévõ átereszt és aknát.