A félévre tervezett feladatokat idõarányosan végrehajtották

Megtartotta augusztusi ülését Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A grémium megtárgyalta a város 2009. évi költségvetési gazdálkodásának elsõ félévi eredményét. A költségvetésben tervezett feladatokat idõarányosan végrehajtották. A fejlesztések, felújítások területén összességében elmaradás van, aminek az egyetlen oka, hogy a kórházi nagyberuházásnál még nem voltak kifizetések. Az ülésen két intézményvezetõ is beszámolt. A Gondozási Központ végzi a szociálpolitikai munka nagy részét, kiemelkedõ a szerepe az idõskorúak ellátásában. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény egyéves mûködésérõl szóló beszámolót is egyhangúlag elfogadták a képviselõk, ami azt jelenti, hogy ez az intézménystruktúra az eddigi tapasztalatok szerint bevált.