Három pedagógust díjaztak Bonyhádon

Hárman kaptak Merész Konrád díjat a bonyhádi augusztus 20-i városi ünnepségen: Martin Rudolfné, Bíró Imréné, Lencz Henrikné. Az egykor itt élt középiskolai tanárról elnevezett elismerést kiemelkedõ pedagógusi munkásságért ítéli oda az önkormányzat képviselõ-testülete.

Martin Rudolfné Zerinváry Olga néven látta meg a napvilágot 1914-ben Bonyhádon. Tanárként tevékenykedett 1946-48 között a Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban, majd 1948-tól nyugdíjazásáig a Kereskedelemi, majd Közgazdasági Középiskolában. Egész életében kereste a derût, és ezt a buddhizmus világfelfogásában találta meg. Ez a gondolatvilág segítette elviselni a háború okozta lelki és testi sebeket, a rövid házasság után férje elvesztését. Németet és oroszt tanított. Mindig érzelmi úton akart közelíteni a tananyag felé, ezzel csábítva az ifjúságot arra, hogy kövessék a nyelvtanulás rögös útjain. Felkészítette diákjait az emberismeretre, arra, hogy ne ítélkezzenek elsõre senkirõl sem végletesen. Hangversenyre, színházba kísérte tanítványait, kíváncsi volt rájuk, a gondolataikra. A nyelvtanításban és amellett fontos szerepe volt a diákokkal töltött idõben a biológiai, természeti jelenségek, a filozófiai, irodalmi kérdések és vélemények megbeszélésének. Bach zenéi, a virágok gondozása megelégedéssel, hatalmas nyugalommal töltik el ma, 95 évesen is.

Bíró Imréné tanulmányait az 1954-es tanévben a pécsi Állami Óvónõképzõben fejezte be. Majd szülõvárosába, Siklósra került egy 4 csoportos óvodába beosztott óvónõként, ahol mindössze két évig dolgozott. 1956 nyarán Bonyhádra jött férjhez, ekkor kinevezték a Kakasd-Belaci óvodába, ahol 6 hónapot töltött. Majd a Bonyhádi I. sz. Napközi Otthonos Óvodába egy megüresedett álláshelyre került, beosztott óvónõként. 1959-ben a város vezetõi megbízták az új, III. sz. óvoda vezetésével. 1967-ben az I. és a III. számú óvoda összevonásra került, ekkor nevezték ki függetlenített vezetõ óvónõvé. 1980-ban megbízták az újonnan felépült Fáy lakótelepi óvoda vezetésével, késõbb a majosi óvoda szakmai irányítását is rábízták. A vezetõi feladatokat nyugdíjba vonulásáig gyakorolta. 37 évet töltött el az óvónõi pályán, ebbõl 32 évet az I. sz. Óvoda vezetõjeként.

Lencz Henrikné 1943-ban szerzett tanítói oklevelet. Ugyanebben az évben a györkönyi Evangélikus Elemi Népiskolába került kinevezett tanítónak, ahol 19 évig dolgozott. 1962. nyarán költözött Bonyhádra, s ettõl kezdve a Bonyhádi II. számú Általános Iskolában alsótagozatos nevelõ volt. A tanításon kívül is szívesen vállalt munkát, többek között részt vállalt az iskolai ünnepélyek elõkészítésében, szervezésében. Munkája elismeréseként 1974-ben megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója címet, valamint miniszteri dicsérõ oklevélben részesült. Lencz Henrikné l984. június 30-án vonult nyugdíjba.