Konzorciumban pályázik a könyvtár

TIOP pályázat keretében lehetõség nyílik könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztésére. Ennek keretében új professzionális munkaállomások, vakok és gyengénlátók számára speciális felolvasóprogramok, elektronikus olvasókészülékek, egyedi nagyítást lehetõvé tevõ programok szerezhetõk be. Gyerekkönyvtár részére számítógépek vásárlására, WiFi hálózat kiépítésére van lehetõség. A bátaszéki Keresztély Gyula Könyvtár konzorciumban való részvételi lehetõséget ajánlott a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárnak. Ebben a formában 4 millió Ft összegû támogatáshoz juthat a bonyhádi intézmény, melyhez önerõ biztosítása nem szükséges. A pályázatírást azonban külsõ cég végzi sikerdíjas konstrukcióban, így a bonyhádi könyvtárra esõ részt meg kell fizetni. Ez az összeg legfeljebb 360 ezer Ft, melynek egy része elszámolható a pályázatban. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja a pályázatírás sikerdíjának összegét.