Kisbusz érkezik hétfõn Bonyhádra

Július 27-én veszi át Bonyhád polgármestere a húsz személyes IVECO kisbuszt. Bonyhád Város Önkormányzata az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból részesült támogatásban, melyet a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére fordíthatott. Ennek keretében került beszerzésre a jármû, melynek elsõdleges célja a tanyás térségekben élõk életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elõsegítése.