Aszfaltburkolatot kapott az Illyés utca Bonyhádon

20090605-4.jpgAz Illyés Gyula utcában 80 m hosszú, 240 m2 felületû aszfaltburkolatú út került megépítésre süllyesztett szegélyezéssel, 7 db kapubejáró csatlakozó kialakításával. Az utca elején 7 db gépkocsi elhelyezésére alkalmas beton térkõburkolatot is kialakítottak, kiemelt szegélyezéssel 42 m2 felülettel. Az új útfelület csapadékelvezetése céljából 5 db víznyelõ került kialakításra.

20090605-5.jpgAz útépítési munkát a 2008. szeptember 24-én kelt szerzõdés alapján a Közúti Építõ és Szolgáltató Kft. Szekszárd végezte el, 2009. március 26. és 2009. április 11. közötti idõszakban. A munkálatok kivitelezésének határideje 2009. május 29. volt, a kivitelezõ határidõn belül el is készítette a vállalt munkát. Az út építése teljes egészében önkormányzati költségvetési pénzbõl valósult meg, mely 6.868.418 Ft-ba került.

A beruházást június 4-én adták át a lakosságnak.