Beszámolnak a közüzemi cégek vezetõi

Május 28-án, 16 órakor tartja soros ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. A tervezett napirendi pontok:

1.) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról

2.) Beszámoló a BONYCOM Kft. 2008. évi gazdasági tevékenységérõl

3.) Beszámoló a Fûtõmû Kft. 2008. évi gazdasági tevékenységérõl

4.) Beszámoló a Völgységi Termál Vízfeltáró Kft. 2008. évi gazdasági tevékenységérõl

5.) Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelemi feladatok ellátásáról

6.) Éves összegzés a közbeszerzések 2008. évi végrehajtásáról

7.) Rendelet a helyi zajvédelmi szabályok megállapításáról

8.) Az Állami Számvevõszék által végzett vizsgálat által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv

9.) A 2009/2010. tanévben induló óvodai és iskolai csoportok számának meghatározása

10.) A nevelési-oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról és tandíjakról szóló 4/2006. (II.10.) számú rendelete módosításáról

11.) TEUT pályázat benyújtása

12.) „CÉDE” pályázat benyújtása köztéri játszóterek felújítására

13.) Területvásárlás a regionális hulladéklerakóhoz

14.) A Bonyhád Város Fejlesztéséért Kht. átalakítása

15.) A termálfürdõ megépítéséhez szükséges döntések meghozatala