Kihirdetik a kistérségi pályázatok eredményét

Április 24-én lesz a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás soros ülése Bonyhádon. A napirendi pontok között szerepel a 2008. évi beszámoló a társulás által vállalt szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, az „Árvácska” családok átmeneti otthonának mûködésérõl, az „Együtt 1-másért” fogyatékosok nappali intézményének 2008. évi feladatellátásáról, valamint tájékoztató a Kistérségi Iroda által kiírásra került pályázatok eredményeirõl.