A számolásgyengeségrõl

Nikolov Beáta gyógypedagógus, terapeuta tart elõadást a bonyhádi mûvelõdési központban, „A dyscalculiás (számolásgyenge) gyermek” címmel.