Az ötvenéves kórházról

Steib György tart elõadást az 50 éves bonyhádi kórház történetérõl a Völgységi Múzeumban április 16-án, 16 órakor. Steib György Bonyhádi arcképcsarnok címmel készít filmsorozatot a hajdan és ma élõ közismert emberekrõl. Strilich Lajosról, a kórház elsõ igazgatójáról születésének 100. évfordulójára készített összeállítást. Az összegyûlt anyag egy biográfia elkészítéséhez is elegendõ volt, így összeállította Strilich életrajzát is. A helytörténészek bíztatták Steibet, hogy dolgozza fel a bonyhádi kórház történetét is.

A kézirat elkészült, a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának pályázatán 2008. októberében elsõ díjat nyert. A kötet már a nyomdában várja a megjelenést. –

 Minden ilyen kutatást a Levéltárban kell kezdeni. Annak van szerencséje, akinek elkülönített iratanyaggal van dolga. A kórház esetében a szalmakazalban kellett megtalálnom a tût. A megye összes iratát át kellett néznem, és minden századik oldal után találtam egy-egy jelentést, jegyzõkönyvet a bonyhádi kórházról – mondja Steib György.

– És akkor ezeket az adatokat még olvasmányossá is kell tenni.

– Egyik bûnöm a helytörténészek szemében, hogy olvasmányosan írok. Engem minden eseménynél érdekel maga az ember is, hogy mit miért csinálhatott. Én nem történész vagyok, az irodalmat kedvelem, az irodalom pedig az emberekrõl szól.

– Hogyan épül fel a hamarosan megjelenõ kiadvány?

– A jelenlegi kórház 1959. január 1-jén indult, a trachomagondozó intézet és a járási szülõotthon összeolvasztásával. Az elsõ fejezetben a trachomagondozó intézet története, valamint vezetõ fõorvosa, Strilich Lajos életrajza olvasható. A második nagy fejezet a kórház történetét tartalmazza napjainkig, a harmadik fejezetben pedig az 1959-et megelõzõ idõszakban mûködõ bonyhádi gyógyító intézmények vázlatos története található.