Az erdélyi fejedelemségrõl

A Beszélgessünk dolgainkról címû rendezvénysorozat keretében Balássy György tart elõadást a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban, az önálló erdélyi fejedelemség kialakulásáról és koráról.