Táncosok továbbképzése

Német nemzetiségi táncosok továbbképzése a bonyhádi mûvelõdési központban. Wenczl József német tánckoreográfiákat tanít, Krupánszki Lajosné és Rónai Józsefné német gyermekjátékokat oktat.