Térfigyelõ rendszer kiépítése

Kamerás térfigyelõ rendszer kiépítésérõl szavazott Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A rendszer kiépítése három ütemben valósulna meg: elsõként a bázisállomások kiépítése és a település végeit figyelõ 8 kamera felszerelése, második körben a forgalmasabb helyek bekamerázása, majd a harmadik futamban egyéb csomópontok, terek kamerával történõ ellátása valósulna meg. A rendszer egy vezeték nélküli gerinchálózaton kommunikálna a Városi Rendõrkapitányság épületében elhelyezett központi monitoring blokkal. A grémium jóváhagyta az elsõ két ütem megvalósítását, melyhez a szükséges 13,5 millió Ft-ot az idei pályázati tartalék-keret terhére biztosítják, illetve a tervezett 19 kamera mellé még egy felszerelését javasolták a képviselõk a Fáy lakótelepre.