Ülésezett a teveli képviselõ-testület

Ülésezett Tevel Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A fõ napirendi pont Bonyhád város rendõrkapitányának beszámolója volt a jelenlegi közbiztonsági helyzetrõl és az elõzõ évi tevékenységükrõl. A grémium elfogadta a közfoglalkoztatási tervet, és megtárgyalta a Közigazgatási Hivatal tavaly év végi átfogó ellenõrzését. Az önkormányzat pályázatot készül benyújtani az óvoda felújítására, ehhez a képviselõk megszavazták a szükséges 20 %-os önerõt.