Újra kiírják a kórházigazgatói pályázatot

A Bonyhád Városi Kórház- és Rendelõintézet igazgatói állására kiírt pályázat elsõ körben sikertelen volt. A beadási határidõig két pályázat érkezett az önkormányzathoz, melyek egyike sem felelt meg a kiírásnak, mivel egyik pályázó sem csatolt iskolai végzettséget igazoló okiratot, sem vezetõi programot, sem erkölcsi bizonyítványt. A bíráló bizottság a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítását és új pályázat kiírását kezdeményezte.