A leendõ elsõsöket várják

Március 21-én tartja bemutatkozó napját a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskolai tagintézmény. Ez alkalommal találkozhatnak a szülõk és a gyerekek a jövendõ elsõs nevelõkkel: Szekerczés Zsuzsannával, Vendég Edittel, Eppelné Csanaky Csillával és Kovács Andreával. Mindkét induló osztályban kéttannyelvû és nemzetiségi képzés is lesz.

A bemutatkozó nap programja:

8.45 Vendégek fogadása.

9.00 Modern táncosok bemutatkozója a földszinti folyosón.

9.00 Köszöntés, rajzpályázat eredményeinek kihirdetése, tájékoztató a szülõknek. Közben barkácsolás a gyerekekkel, megvendégelés, tízórai.

9.30 Elsõs tanítók bemutatkozó foglalkozása.

10.15 Játékos bátorságpróba a tornateremben.

10.35 Bohóc mûsora.