A rendõrség támogatja a kezdeményezést

Bonyhád Város Önkormányzatának rendkívüli képviselõ-testületi ülésé Dr. Marcsek Sándor rendõrkapitány elmondta, hogy õ maga is fontosnak tartja egy térfigyelõ kamerarendszer felállítását.

– A rendkívüli ülésen elõször tájékoztattam a testületet a betöréses lopások felderítésében végzett munkáról. Természetesen itt csak azok a megállapítások hangzottak el, melyek jelen esetben publikusak, és a nyilvánosságra hozataluk nem veszélyezteti a nyomozás sikerét. Ami elmondható: a rendõrség nagy erõkkel nyomoz, soha ennyi rendõr nem volt a közterületen és soha ennyi rendõr nem végzett nyomozati munkát egy ügysorozatban. Elõrelépés, hogy a folyamatos lakossági tájékoztatást követõen nagyon sok információ érkezik a rendõrségre, ezek igazán segítik a nyomozást. Továbbra is kérjük, hogy minden gyanús körülményrõl értesítsék a rendõrkapitányságot.

A térfigyelõ kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban elmondható, hogy a képviselõ-testületi tagok kezdeményezésére került ez napirendre. A jogi szabályozás szerint a rendõrségi elõterjesztés szükséges a grémium ezirányú döntéséhez. A képviselõk elõzetesen támogatták a rendszer kiépítését. A soron következõ ülésre elkészítem az írásos elõterjesztést. Úgy gondolom, 14 fix és két mobil kamerával biztosítható lenne a városba bevezetõ utak és a központ szemmel tartása. A rendõrség természetesen támogatja a kezdeményezést, a bûnelkövetõk felderítése, a megelõzés, a közterületek biztonságának növelése érdekében.

Több településen mûködik már térfigyelõ rendszer, a visszajelzések jók. Szigorú szabályozás övezi ezt a rendszert, hiszen itt adatvédelmi, adatkezelési elõírásoknak kell megfelelni. Fontos, hogy közterületen felvételt csak rendõrség készíthet és õ is figyelheti a kamerák által rögzített képet. Ez azt is jelenti, hogy a kamerákat vezérlõ számítógépes rendszer végpontja a rendõrkapitányságra kerül.