A szõlõ védelmérõl

A szõlõ növényvédelmérõl tart elõadást Szemán András a bonyhádi mûvelõdési központban, a Borbarát Kör összejövetelén.