Bõséges a hulladékszolgáltatási tevékenység

Bonyhádon a Bonycom Közüzemi Kft. végzi a szemétszállítást. A cég hulladékszolgáltatási tevékenysége azonban ennél jóval szélesebb körû. Ide tartozik a szelektív hulladékgyûjtés, a szeméttelepre történõ szállítás és a telep védelme, folyamatos figyelése. A Bonycom dolgozói végzik a köztéri hulladékgyûjtõk ürítését és az évi kétszeri lomtalanítást is. Cikó határában már épül a Dél-Balatoni Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási Konzorcium égisze alatt az új hulladékgazdálkodási rendszer. Amikor ez megkezdi mûködését, a hulladékártalmatlanítási díjak várhatóan jelentõs mértékben növekedni fognak.