Betöréses lopássorozat Bonyhádon

December óta 17 bonyhádi betöréses lopás jutott a Városi Rendõrkapitányság tudomására. A módszerekkel kapcsolatban elmondható, hogy az elkövetõk nyitott ajtón-ablakon másznak be, vagy ajtót-ablakot feszítenek ki. De olyan is elõfordult már, hogy az ablakot betörve mentek be a lakóházba. Azt is megtudtuk Dr. Marcsek Sándor rendõrkapitánytól, hogy az elkövetõk olyan házat néznek ki, ahol feltételezhetõen nincsenek otthon a lakók, majd bejutva nagymérvû kutatást végeznek, nyilván pénzt keresnek.

– Az elkövetõkrõl annyit tudunk, hogy legalább ketten mennek be a lakóházba, egy személy pedig a kocsiban figyel. Ami még jellemzõ az elkövetõkre, hogy rendkívül jó helyismerettel rendelkeznek Bonyhádon. A Szecskában, a déli városrészben, illetve a Kossuth Lajos és a Bacsó Béla utca közötti területen egyaránt történt ilyen bûneset. A módosabb családi házakat nézik ki maguknak, és általában a kert felõl közelítik meg az épületet. A kezdeti idõszakban volt egyfajta rendszer az elkövetési idõpontokban, most azt látjuk, hogy ezek szórtabbak. Az viszont tény, hogy többnyire 17-21 óra között követik el ezeket a bûncselekményeket. Az utóbbi esetekben azonban akadt már délelõtti, illetve kora délutáni idõpont is. Az elkövetõk általában pénzt keresnek, és többnyire pénzt is lopnak el a lakóházakból.

A lakosságnak mindent meg kell tenni, hogy nehezebbé váljon a behatolás. Figyelni kell azokat a gyanús személyeket, akik benéznek az udvarokba, érdeklõdnek az utcában lakók iránt. Meg kell figyelni ezeknek a személyeknek a kinézetét, a ruházatát. Jegyezzük fel azoknak a jármûveknek a rendszámát és típusát, amelyek lassan haladnak, általában ketten hárman ülnek benne. Kérjük, hogy mindenki figyelje a lakókörnyezetét és a szomszédok házát is. Ha bármilyen gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendõrséget. Fontos az is, hogy nagy összeget nem szabad otthon tartani. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor ezt nagyon jól el kell dugni, lehetõleg ne az ágynemû közé.

Hogy mit tesz a rendõrség? Úgy gondolom, a bonyhádiak látják. Nagyon nagy erõt koncentrálunk, soha ennyi rendõr nem volt Bonyhádon. A városban több helyen is fokozott ellenõrzések, igazoltatások vannak. Szorosabbra fogtuk az együttmûködést a polgárõrökkel, folyamatosan járõrözünk velük közösen. A fõkapitányságról is érkezett megerõsítés. A beérkezõ információk ellenõrzésére külön nyomozócsoportot alakítottunk. Folyamatosan együttmûködünk a város vezetõivel, és keressük azokat a megoldási lehetõségeket, amelyek a város biztonságosabbá tételében megoldást nyújthatnak. A Tolna Megyei Rendõrfõkapitányság vezetõje 300 ezer Ft-os díjat tûzött ki a nyomravezetõnek.