Vizsgálat a bonyhádi iskolában

A BONI Arany János Egységes Iskolában 2006. szeptember 1-jén, a nyertes HEFOP 3.1.3. pályázat eredményeként indult el a kompetencia alapú oktatás. A matematika-logika illetve szövegértés-szövegalkotás területeken megvalósuló újfajta oktatási módszer bevezetésére az intézmény több mint 17 millió Ft összeget nyert el. A támogatásból a pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, valamint jelentõs mértékben bõvült az iskola informatikai eszköztára. Ezen a héten került sor a projekt záró helyszíni ellenõrzésére, amelyen az OKM Támogatáskezelõ szakemberei szakmai és pénzügyi szempontból is átvizsgálták a program mûködését. A monitoring vizsgálat megnyugtató eredménnyel zárult, hiszen sem korrekcióra, sem hiánypótlásra nincsen szükség, így a pályázat az elõírásoknak megfelelõen valósult meg.