Megszorító intézkedések Kismányokon

Megtárgyalta idei költségvetését Kismányok Önkormányzati Képviselõ-testülete. A bevételek fõösszegét 24 millió Ft-ban állapították meg, ami közel 4 millióval kevesebb, mint az elmúlt évben volt. Ebben benne van a vis major támogatás is. A kiadásokat – figyelembe véve a gazdasági helyzetet és az elmúlt évi költségvetést – közel 2 millió Ft-tal csökkentették.

Beruházásokat erre az évre nem tervez az önkormányzat, hiszen az önrészt nem tudnák biztosítani ehhez. Pályázati lehetõségekhez sem különítettek el pénzeszközöket, mivel megszorító intézkedéseket kell tenniük. Ezek közül kettõt emelt ki Simon László polgármester:

– A temetõ és a közparkok fenntartásának költségeit 600 ezer Ft-tal csökkentettük, a kismányoki óvoda üzemeltetését szeptember 1-ig szüneteltetjük. Utóbbi maga után vonja azt is, hogy a kismányoki dadának az alkalmazását 8 óráról 6 órára csökkentettük. Úgy gondolom, hogy ezek a megszorító intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy erre az évre sem tervezett a képviselõ-testület mûködési hitelfelvételt, hiszen erre már évek óta nem volt szükség.

A testület döntött arról, hogy a vis major lehetõséggel élve pályázatot nyújt be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a Kossuth utca 6. számú ház elõtt történt úttest beszakadásának a helyreállítási munkálataira, melynek a költsége 4,3 millió Ft. Várhatóan további megszorító intézkedésekre lesz szükség az idei évben Kismányokon.