Hét problémára keresik a megoldást

Házirend módosításra készülnek a bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolai tagintézményben. A januári munkaértekezleten a pedagógusok felvetették, hogy vannak megoldásra váró apróbb problémák az intézmény területén. Ilyen például, hogy egyre több a testnevelés órákon felmentést kérõ diák. Összesen hét problématerület vetõdött fel, melyeket házon belül szeretnének orvosolni. Munkacsoportok alakultak a tantestületben, és a héten már két csapat megoldási javaslatokkal kereste az iskola vezetését. A márciusi munkaértekezleten beszélik át az ötleteket, és az új tanévben ezek alapján módosulhat a házirend.