A szakképzést és a helyben való munkát erõsítenék

Jelen pillanatban kevés az olyan munkalehetõség Bonyhádon, ahol szakképzést lehetne folytatni. Ezt a Völgységi Ipartestület elnöke, Antal Márton mondja. A mai gazdasági helyzetben a vállalkozók közül kevesen vállalják a szakmunkásképzést. Ezen a helyzeten sokat javítana, ha a kistérség iparosai helyben szerezhetnének munkát. Ennek érdekében szervez fórumot a Völgységi Ipartestület és Bonyhád Város Önkormányzata február 19-én.

– A Völgységi Ipartestület a 2009-es évben is folytatja a szakmunkás utánpótlásért és a szakmunkás képzésért folytatott hadjáratát – mondja Antal Márton. – Ennek érdekében fórumot szervezünk, és szeretnénk tudatosítani a szakképzõ intézményekben, hogy jelen pillanatban a szakmunkás utánpótlás nagyon rossz helyzetben van. Ennek elsõdleges oka a szülõi háttér, mivel ma a családok nem bíztatják a fiatalokat szakmatanulásra. A másik fõ probléma, hogy jelen pillanatban nagyon kevés az olyan munkalehetõség, ahol a szakképzést folytatni lehetne. Ebben a gazdasági helyzetben kevés munkájuk van a vállalkozóknak, és emiatt nagyon kevesen vállalják fel az egyébként is sok adminisztrációval és szigorú feltételekkel járó szakmunkásképzést. Ezért szervezünk egy fórumot az önkormányzattal közösen, ahova meghívjuk a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás, a Tolna megyei Közhasznú Kht., és a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ képviselõit, a kistérség polgármestereit, és természetesen nagy létszámban számítunk a városkörnyéki vállalkozók részvételére is.

Szeretnénk, ha az állami szervezetek – és itt elsõsorban az önkormányzatra gondolok – támogatnák a helyi vállalkozókat a munkához jutás feltételeiben, hogy minél több munkát tudjanak itthon vállalni. Az önkormányzati beruházások esetében próbáljanak olyan feltételeket teremteni, hogy nagyobb részben tudjanak a környéken feladatot vállalni a helyi vállalkozók. Ezáltal nagyobb lehetõségek lennének a szakmunkás utánképzésben is, hiszen nehéz elképzelni, hogy egy vállalkozó, aki eljár az ország másik végébe kivitelezési munkát elvégezni, vinné magával a tanulót. Reméljük, hogy a február 19-i fórumon felszínre kerül, hogy milyen kilátások vannak az elkövetkezõ idõben, milyen beruházásokra lehet számítani, milyen igények vannak a vállalkozók felé. Azt is elképzelhetõnek tartom, hogy a vállalkozók konzorciumot alakítsanak a fejlesztések érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a helyi kihívásoknak.