Elõkészítés alatt az Út a munkához program

A kormány az elmúlt évben meghirdette az Út a munkához programot. Ez az országos munkapiaci program több törvény módosítását is igényelte, köztük a foglalkoztatási-, illetve a szociális törvényét. A munkaügyi szervezet az érintett önkormányzatokkal közösen már végzi az elõkészületi munkákat az áprilisban induló programhoz. Cél, hogy a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülõk közül minél többet visszavigyenek a munka világába.

A program elsõ szakaszában közfoglalkoztatásokat kell szervezzenek az önkormányzatok és a munkaügyi szervezet. Marad továbbra is egy szociális segélyben részesülõ réteg, és marad egy állási támogatásban részesülõ réteg. Ez utóbbiban lesznek többen érintettek, részükre az önkormányzatoknak minden évben az elkészített közfoglalkoztatási terv alapján közmunkákat kell szervezni, amelynek a költségeit központilag, 95 %-os mértékben az állam fogja átvállalni.

Budai Zoltán, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ bonyhádi kirendeltségének a vezetõje a jelenlegi információk alapján úgy véli, hogy ez jelentõs lehetõségeket ad különbözõ közfeladatok ellátására az önkormányzatoknak. Szinte minden olyan feladatot besoroltak a közfoglalkoztatás címszó alá (az oktatás, a mûvelõdés területérõl, a kommunális területekrõl), melyet jelenleg is ellát az önkormányzat, de megfelelõ színvonalát – talán épp a létszám miatt – nem tudta eddig elérni.