Aláírták a Bukovina fesztivál szerzõdését

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége képviseletében, 2009. január 23-án nyolcfõs delegáció utazott a lengyelországi Jastrowie városába a „Bukovinai Találkozások” XX. Nemzetközi Folklórfesztivál szerzõdéskötésére. Az ünnepélyes keretek között zajló hivatalos ceremónián magyar részrõl a Székely Szövetség két elnökségi tagja, Barabásné Fábián Elvira és Csibi Krisztina írták alá a jubileumi fesztivál megrendezésérõl szóló egyezményt. A szerzõdés értelmében az idén húsz éves fesztivál öt helyszínen kerül megrendezésre, öt ország városaiban: a lengyelországi Jastrowieban és Piában, a romániai Éampulungban, a szlovákiai Turéanskie Teplicén (Stubnyafürdõ), az ukrajnai Csernovicban, valamint Bonyhádon (utóbbi 2009. július 31. és augusztus 2. között).

bukovina_szerzodes.jpgA fesztivált rendezõ városokat és környezõ településeiket egyetlen közös szál kapcsolja össze, ez a szál Bukovina. A bukovinai románok és ukránok ma is ezen a területen élnek, a kitelepített bukovinai lengyelek, szlovákok és székelyek õsei évszázadokig éltek ezen a vidéken. Többféle nép, többféle nyelv, más-más kultúra. S mégis, népdalaikban mindegyik népcsoport Bukovináról énekel, a szülõföldrõl, mely megtartotta napjainkig, vagy melyet a zûrzavaros történelmi események következtében el kellett hagynia.

Az esemény kulturális mûsorában Falkai Gyuláné, Kelemen Etel és Sebestyén István képviselték gyönyörû énekeikkel a bukovinai székelységet. A fesztivál szülõatyja, Zbigniew Kowalski a következõképpen fogalmazta meg a rendezvénysorozat fontosságát: „A „Bukovinai Találkozások” jelképezi e régió multikulturális hagyományait és évszázadokon át tartó nyíltságát is. Rámutat arra, hogy milyen fontos helyet foglal el a megértés folyamatában a kultúra: befolyásolja a bukovinai közösség öntudatának alakulását fõleg az ifjúság körében, közelebb hoz és egyesít, könnyedén legyõzi a „saját” és az „idegen” határát.

Szarvas Irén fotója a szerzõdés aláírásakor készült.