Díszmadarakról

A Madárbarátok Körének összejövetelén, a bonyhádi mûvelõdési központban a díszmadarak tenyészidõszakra való felkészítésérõl lesz szó.