Üléseztek a bonyhádi képviselõk

Január 21-én tartotta idei elsõ ülését Bonyhád Város Önkormányzatának képviselõ-testülete. A fõ napirendi pontban Dr. Winkler László igazgató-fõorvos számolt be a városi kórház és rendelõintézetben folyó munkáról. A grémium megállapította, hogy a kórház eredményesen dolgozott 2008-ban, a struktúraváltás sikeres volt, a pénzügyi egyensúly valamelyest stabilizálódott, és felkészült az intézmény a rekonstrukció megvalósítására, mely Európai Uniós támogatással valósul meg.

A bonyhádi kórház igazgatójához több kérdést is intéztek az önkormányzati képviselõk. A 2008-ban 12 millió Ft mínuszt termelõ 20 ágyas ápolási osztály jövõre beköltözhet a felújított rendelõintézetbe, és 40-re bõvül a férõhelyek száma. A képviselõi kérdés arra irányult, hogy több ágy esetén nem lesz-e még deficitesebb a mûködés. Dr. Winkler László válasza nemleges volt, mivel egy épületben lesz az ápolási osztály a belgyógyászattal, így kevesebb személyzet is elláthatja a kettõs feladatot. Az igazgató szerint ekkortól várhatóan nullszaldós lesz az ápolási osztály mûködése. A jelenlegi ápolási osztály épületének hasznosításáról késõbb születik döntés. Dr. Winkler László elmondta, hogy a minisztérium szakemberei szerint gazdasági alapon lehetne itt mûködtetni betegmegõrzést illetve -felügyeletet, így az ápolónõk kiegészítésképpen itt is dolgozhatnának.

Potápi Árpád János polgármester tájékoztatót adott az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól, külön kiemelte a német kisebbségi önkormányzat tevékenységét a német partnervárosok kapcsán. Pontosították a képviselõk a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló rendeletet, illetve elvi hozzájárulásukat adták a Holocaust áldozataira emlékeztetõ köztéri szobor felállításához. Március 31-én lejár a kórház igazgatójának vezetõi megbízása, így a grémium kiírta a pályázatot az állásra. Döntöttek a köztisztviselõk 2009. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátás szabályairól szóló rendeletet módosította a testület, és új térítési díjak bevezetésérõl döntött.