Üléseznek a bonyhádi képviselõk

Január 21-én, szerdán 16 órakor tartja idei elsõ ülését Bonyhád Város Önkormányzati Képviselõ-testülete. Napirendi pontok: Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester, valamint az alpolgármester elmúlt ülés óta végzett munkájáról. A Városi Kórház- és Rendelõintézet beszámolója az intézmény munkájáról. A Városi Kórház- és Rendelõintézet igazgatói állására pályázat kiírása. A köztisztviselõk 2009. évi teljesítménykövetelményeinek a meghatározása. Tájékoztató a város 2009. évi rendezvénytervérõl. Tájékoztató az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása. A temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló rendelet módosítása. Köztéri emlékmû állítás.