Új helyen várjuk a szenvedélybetegeket

Örömmel adunk hírt róla, hogy a bonyhádi utógondozó csoport (amelyik eddig a Spar melletti irodaház elsõ emeletén mûködött) január 16-tól új helyen, a bonyhádi mûvelõdési ház 30-as számú termében tartja alkalmait, Rehabilitációs Tréning Szenvedélybetegeknek név alatt. Az összejövetelek péntekenként 17-18.30-ig tartanak. Részvevõi eddigi tapasztalataink szerint a Zsibriken gyógyult és/vagy gyógyuló terápiások, a védett szállás lakói voltak, akik már a terápia végeztével kinti munkahelyen dolgoznak, vagy képzéseken vesznek részt.

Mivel a csoport nyitott, szeretettel várjuk azokat a leállt vagy leállni vágyó szenvedélybeteget (drog, alkohol, játékszenvedély), akiket érdekel a csoport. A tréning során elsajátíthatóak olyan képességek, amelyekkel meg lehet birkózni a visszaesés kísértéseivel. Témák: a gyógyuló család, félelem a visszaeséstõl, szerfogyasztó barátokkal való kapcsolat, párkapcsolat, stb. A fenti témák átbeszélésével gyakorlati ötleteket kínálunk a talponmaradáshoz, a közösség pedig érzelmi támogatást, hasznos visszajelzéseket és elõremutató példákat tud nyújtani annak, aki meg akarja õrizni a józanságot.

Ez a tematikus csoport a Bonyhád közelében levõ Zsibriki Drogterápiás Intézetben évek óta sikerrel mûködik, felkészítve a terápián levõket a kimenõk veszélyeire és a veszélyek elkerülésére. Bonyhádon lassan két éve tartjuk ezt a csoportot, állandó érdeklõdés mellett. Reméljük, hogy a mûvelõdési ház, mint új helyszín, tovább szélesíti az igénybevevõk körét, és a csoport minél több rászorulónak tud hozzáértõ támogatást és segítõ hátteret nyújtani.

A csoporttal vagy a drogrehabilitációval kapcsolatban információk a 74/409-375-ös telefonszámon (Zsibrik, Drogrehabilitáció), vagy a 30/272-4224-es telefonszámon (Szabó Judit) kérhetõk.