Német testvérkapcsolatot tervez Nagymányok

A németországi Reichelsheimban járt Nagymányok polgármestere, Karl Béla. A két település eddig is több szállal kötõdött egymáshoz, most tervezik a partnerkapcsolati szerzõdés aláírását. Karl Béla látogatásának másik apropója is volt: a német település eddigi polgármestere nyugdíjba vonult, az õ búcsúztató-, illetve utódja beiktató ünnepségén vett részt.

A völgységi és a németországi települést már több baráti szál is összeköti. Nagymányokon mûködik egy Nagymányok-Reichelsheimi, míg a német településen egy Reichelsheim-Nagymányoki Baráti Egyesület. A nagymányoki Borbarátok kapcsolatot ápolnak a reichelsheimi Kertbarátokkal, az evangélikus közösségeik között is van ismeretség, illetve a kórusok között is kialakulóban van egy szál.

Mindkét településen január végén döntenek a partnerkapcsolat hivatalossá tételérõl. A reichelsheimiaknak már van egy francia partnerkapcsolata, és egy lengyelországi településsel is aláírnának szerzõdést, a nagymányokiak pedig erdélyi barátaikat is bevonnák a körbe, így egy Európai Uniós testvérkapcsolat jöhetne létre.

Karl Béla polgármesternek egyetlen feltétele van a szerzõdés hitelesítése elõtt, hogy ha létrejön a partnerség, akkor ez a kapcsolatfelvételi lehetõség ne csupán néhány csoport vagy ember privilégiuma legyen, hanem biztosítson lehetõséget mindazon nagymányoki lakosoknak, akik élni kívánnak ezzel.