Megoldották a csapadékvíz elvezetését Závodon

Závodon a nyári viharok rendszeresen sok kárt okoznak. A 2005-2006-os csapadékkárok miatt a Széchenyi utca megsüllyedt, és a közmûveken kívül veszélybe került maga a közlekedés is, ugyanis az egész út megbillent. 2008-ban sikerült ezt a problémát megoldani – tudtuk meg Szász Jánostól, Závod polgármesterétõl.

– Vis majorra pályáztunk még 2005-ben, és kaptunk is valamennyi támogatást, de emellé még két évig kellett gyûjtenünk a CÉDE és a TEKI pályázatunkat is. Így 2007-ben végre elkészülhetett a támfal, ami megtámasztja az utat. A csapadékvíz-elvezetés megoldását 2008-ra kellett hagyjuk, ez 3,2 millió Ft-ba került. Ebbõl CÉDE pályázaton nyertünk 463 ezer Ft-ot, emellé 1,5 millió Ft beruházási kölcsönt kellett felvegyünk, és még ingatlaneladásra is szükségünk volt a munkálatok kifizetéséhez.

2009-ben szeretnénk folytatni a település faluszépítõ programját. A 2007-es nívódíjunkkal elnyert 700 ezer Ft volt az alapja annak a helyi pályázati kiírásnak, mely a helyi ingatlanok szépítését támogatja. 2008-ban már olyan ingatlanokkal is lehetett jelentkezni, amelyek nem állnak helyi védelem alatt. Nyolc sikeres pályázónk volt 2008-ban.

Pályázatot adtunk be a TRFC-hez, ahol nyertünk 2,2 millió Ft-ot a közterületek rendbetételére. Ebbõl utcanév táblákat, szemétgyûjtõket, virágládákat helyeztünk ki és parkosítottunk. Volt még egy félig sikeres pályázatunk, mert 2,2 millió Ft-ra pályáztunk, de csak 700 ezer Ft-ot kaptunk. Ez a Fókusz pályázat. A tájházunk rendbetétele, a sváb és székely gyûjtemény rendszerezése, felhívó táblák elkészítése lesz a feladat, ebben a Völgységi Múzeum van a segítségünkre. Emléktáblát készíttetünk Wosinsky Mór plébános, régész emlékére, aki 1885-88 között egy 104 sírhelyes, népvándorlás korabeli temetõt tárt fel Závodon, ennek gyûjteménye a Nemzeti Múzeumban látható. Szintén a Fókusz pályázat eleme a Márton naptól farsangig címû programsorozat. Mivel a mezõgazdasági munkák befejezése után az emberek jobban ráérnek, talán többet tudnak foglalkozni a hagyományõrzéssel is. A sorozatot a Márton napi lampionos felvonulás nyitotta, aztán volt Idõsek Napja, Adventi vásár, Községi karácsony, székely és sváb hagyományokat felelevenítõ disznóvágás.

Civil szervezeteink nagyon jól mûködnek, rendezvényeinken mindig aktívan részt vesznek. Azt gondolom, nélkülük sokkal szegényebb lenne a település. Jól mûködik a falugondnoki szolgálat, egyre több idõs ember ellátását segíti. A Nyugdíjasok Érdekszövetsége is sokat tesz a településen a virágok ápolásával, a rendezvényeken való részvétellel, cserébe évente többször is el szoktuk vinni a nyugdíjasokat fürdõbe vagy színházba.