Ülésezett a bonyhádi képviselõ-testület

Megtartotta idei utolsó ülését Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete. A grémium megszavazta a helyi autóbusz közlekedés jövõ évi viteldíját, a Gemenc Volán átlagosan 2,5 %-os emelést javasolt. Elbírálásra kerültek a munkahelyteremtõ pályázatok, a második körben kiírt tendernek köszönhetõen 16 új munkahely létrehozására lesz lehetõség a városban.

A víz- és csatornamû díjak megállapításánál a Bonycom Kft. emelést nem javasolt, viszont bevezetésre kerül egy minimális alapdíj, mely kb. egy köbméter víznek a költsége. Az élelmezési nyersanyagnormák, és így a térítési díjak is 6 %-kal emelkednek 2009-ben a szolgáltatók javaslatára. Valamennyi helyi adórendeletet hatályon kívül helyezett a testület, és egy egységes szerkezetbe foglalt, új helyi adó rendeletet fogadott el. A városi sportcsarnok üzemeltetését áthelyezték a Sportlétesítmények és Ifjúsági Táborok gondnokságába.

Potápi Árpád János polgármester tájékoztatta a grémiumot a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkájáról. Módosították a közoktatási esélyegyenlõségi tervet, ügyirat kezelési program bevezetésérõl döntöttek, módosították az intézmények alapító okiratait, a bölcsõdének érdekképviseleti fórumot hoztak létre, illetve pályázatok benyújtásáról is döntöttek. A helyi zajvédelmi rendeletet is beterjesztették a képviselõk elé, majd a vita során több ellenérv hangzott el, ezért levették a napirendrõl. Jövõ évi munkatervét is elfogadta a bonyhádi képviselõ-testület.