II. Világháborús emlékmû

II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK EMLÉKMûVE

 

 

levlap1.jpgBertalan Sándor helyi mûvész alkotása. 1992-ben avatták fel, majd három egyház áldotta meg.

 A bronz – tábori levelezõlap – emléktábla hátoldalán 328 név olvasható.

 Felirata:

 „ A II. világháború bonyhádi áldozatainak emlékére „ „Kegyelettel emlékezünk 1125 zsidó honfitársunkra, akik mártírokká váltak a II. világháború poklában.”

 Az alkotás másik része a harangláb és a feliratos lélekharang. levlap2.jpg

 „ A II. világháború Tolna megyei halottaiért” alapítvány 1989-ben alakult meg. Ebben az évben tette közzé felhívását a Magyar Demokrata Fórum bonyhádi szervezete, amelyben felszólította a város lakóit a háborús pusztítás-pusztulás, a háború utórezgései okozta veszteségek felmérésére. Három esztendõ múltán, 1992. június 7-én Erdõs László csapata közremûködésével avatta a város emlékmûvét. Bertalan Sándor alkotása országosan figyelemre méltó mûvészi értéket képvisel. Ez a vidék Közép-Európa részeként tanúja volt a kisebbségek vesszõfutásának. Helyesen minden áldozat a felhívás szellemében e század szenvedõ alanya, a harcban elesettek, eltûntek, a haza nem térõ hadifoglyok, a deportáltak, a munkaszolgálatra elhurcoltak, a névtelen Bonyhádon elesettek; a Bukovinából, Erdélybõl, Felvidékrõl, Délvidékrõl, ide menekülésük közben meghaltak és akiknek szerettei valaha itt éltek vagy most itt élnek és valakijük odaveszett, akiket visszavártak, akiket elsirattak és akiket nem láttak viszont, vagy eltemettek valahol, akiknek emlékét õriznie kell az utánunk jövõknek.”

(Völgységi Füzetek)