Iszaptalanítják a teveli patakot

Tevel önkormányzata nyert a vis major pályázaton. A településen sok gondot okozott 2008-ban a helyi patak eliszaposodása és kiöntése. A medertisztítási munkálatok 7,5 millió Ft-ba fognak kerülni, ebbõl 4,3 millió lesz a vis major támogatás. Az iszapmentesítést tavaszig szeretnék befejezni, hogy a patak jövõre már ne veszélyeztesse a környezõ telkeket.