Bonyhádi önkormányzati cég a hulladéklerakó üzemeltetésében

A bonyhádi Bonycom Közüzemi Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy támogassák a cég belépését a Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Kft-be. Az új társaságot a sióvölgyi térségben mûködõ hulladékgazdálkodási szolgáltatók azért kívánják létrehozni, hogy szükség esetén a Cikói Regionális Hulladéklerakó üzemeltetésére pályázni tudjon. 2007. februárjában a Siófoki Hulladékgazdálkodási Konzorcium Tagi Tanácsa a cikói lerakó üzemeltetésére a REKOM Kht-t jelölte ki, azonban az illetékes minisztérium még 2008. decemberében sem hagyta jóvá a REKOM kijelölését a közbeszerzési törvény szabályaira hivatkozva. Bár létezik olyan megoldás, amellyel a REKOM Kht. közbeszerzés nélkül kijelölhetõ, de ha a minisztériumi jóváhagyás mégsem születik meg, fel kell készülni arra, hogy az üzemeltetõt közbeszerzési eljárásban fogják kiválasztani. Közbeszerzés esetén a REKOM Kht. helyett célszerûbb egy olyan társaságot indítani a pályázaton, amelynek nem önkormányzatok, hanem az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az alapítói. Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2008. novemberi ülésén hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévõ Bonycom Kft. a Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításában részt vegyen.