Junior Prima Díjat kapott az egykori bonyhádi gimnazista

Junior Prima Díjat kapott 2008 októberében ifj. Dr. Katz Sándor fizikus, a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium egykori diákja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizikai Tanszékének adjunktusát a „Magyar Tudomány” kategóriában kiosztott díjra a hazai tudományos elit jelölte. A már évek óta létezõ Prima Primissima Díjhoz tavaly csatlakoztak a junior kategóriában kiosztható elismerések, és mindjárt az elsõ évben is volt egy hajdani bonyhádi gimnazista díjazott, Szépszó Gabriella meteorológus személyében.

A Junior Prima díjas Dr. Katz SándorA bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium 30 éve élen jár a tehetséggondozásban. A középiskolában jelenleg két olyan osztály is van, melynek tanulói sokkal több ismeretet szereznek matematikából, mint egy átlagos iskolában. A hatosztályos tagozat fele emelt szinten tanulja a tantárgyat, heti 5-6 órában, a 4 osztályos struktúrában egy természettudományos osztály mûködik. Egyre több tantárgyból van külön felkészítés a gyerekeknek. Országosan egyedülálló a bonyhádi gimnáziumban mûködõ úgynevezett Csillag program. Ez azt jelenti, ha 10. évfolyamig a diák valamelyik tantárgyból érdeklõdést és tehetséget mutat, akkor lehetõsége van arra, hogy ebbõl elõrehozott vizsgát tegyen. Eztán az általa kiválasztott tanárral, plusz 1-2 diáktárssal különórákon vesz részt a délelõtti tanórák idején, ami messze hatékonyabb mint egy délutáni foglalkozás.

A bonyhádi középiskola egykori diákja, a 33 éves ifj. Dr. Katz Sándor a közelmúltban átvehette a Junior Prima Díjat. Katz az ELTE-re járt fizikus szakra, 1998-ban szerzett diplomát, majd 2001-ben doktori címet. Ezt követõen két évet Hamburgban dolgozott egy kutatóintézetben, majd Wuppertalban, illetve Magyarországon is tevékenykedett.

A részecskefizikusok általában a korai világegyetem történéseit próbálják megfejteni. Katz Sándor ezen belül azzal az idõszakkal foglalkozik, amikor – ahogy hûlt a világegyetem – létrejöttek a protonok és a neutronok az õket alkotó kvarkokból. A bonyhádi származású fiatalember az elméleti oldallal foglalkozik: megpróbálja kiszámolni az ismert egyenletekbõl, hogy mindez hogyan zajlott. Mint mondja, az a jó ebben a munkában, hogy folyamatosan gondolkozni kell, hiszen újabb és újabb ötletekre van szükség. Ifjabb Dr. Katz Sándor a közelmúltban elnyert egy Európai Uniós pályázatot, melynek köszönhetõen most öt évig Magyarországon marad, ahol létrehoz egy kutatócsoportot a világegyetem történéseinek megértésére.